ข่าวสาร

ไอเดียสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆ จากขวดพลาสติกที่ทำเองได้ที่บ้าน

25 เมษายน 2023 — https://www.cleanipedia.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9 …

เคล็ดลับการทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ

25 เมษายน 2023 —     https://www.cleanipedia.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%83%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E …

รู้จัก เข้าใจ และพร้อมรับมือการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา2019

8 มีนาคม 2023 — รู้จัก เข้าใจ และพร้อมรับมือการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา2019

การจัดการสุขาภิบาลอาหาร และน้ำอุปโภค-บริโภคในภาวะน้ำท่วม

21 กุมภาพันธ์ 2023 — เกิดเหตุการณ์น้้าท่วมประเทศไทยครั้งใหญ่ในปี 2554 ส่งผลกระทบให้ประชาชนในหลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนกันอย่างมาก ต้องอพยพออกจากบ้านมาอาศัยอยู่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย เกิดการขาดแคลนอาหาร และน้้าบริโภค เส้นทางขนส่งหรือถนนหนทางถูกท้าลายเพราะอุท …

น้ำคือชีวิต

4 มกราคม 2023

คนจะยังขาด น้ำสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัย ในอนาคต หากยังละเลยในปัญหาและทำงานช้าเช่นปัจจุบัน

4 มกราคม 2023 — WHO และ UNICEF ได้จัดทำรายงาน ‘Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000 – 2020’ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสำรวจการเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย ระบบสุขาภิบาลและสุขอนามัยของภาคครัวเรือนทั่วโลก รวมถึงการประเมินความคืบหน้าสำห …

เปิดโรงเรียนอย่างไร ช่วยเด็กไทยรับศึกสองด้าน

25 กุมภาพันธ์ 2022 — ปิดเรียนนานไป ได้ไม่คุ้มเสีย เป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้ว ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้นักเรียนหลายล้านคนไม่ได้ไปโรงเรียน ในระหว่างนี้ งานวิจัยจำนวนมากเริ่มชี้ให้เห็นโทษของการปิดเรียนเป็นเวลานาน ทั้งในแง่การเรียนรู้ อารมณ์จิตใจและโอกา …

PROTECTION, GENDER AND INCLUSION IN WATER, SANITATION AND HYGIENE PROMOTION GUIDANCE NOTE Leaving no-one behind in WASH

18 กุมภาพันธ์ 2022 — PROTECTION, GENDER AND INCLUSION IN WATER, SANITATION AND HYGIENE PROMOTION GUIDANCE NOTE Leaving no-one behind in WASH

บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขอนามัย

18 กุมภาพันธ์ 2022

WHO ประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่ สายพันธุ์โควิด 19 เลี่ยงใช้ชื่อประเทศ มาดูมีอะไรบ้าง

2 มิถุนายน 2021 —  วันที่ 1 มิถุนายน 2564 องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ออกประกาศเปลี่ยนชื่อสายพันธุ์โควิด 19 ระบุว่า นับจากนี้เป็นต้นไป องค์การอนามัยโลกจะเปลี่ยนชื่อเรียกโควิด 19 กลายพันธุ์สายพันธุ์ต่าง ๆ มาเป็นอักษรกรีก แทนการเรียกชื่อประเทศ ดังนี้… – สา …