ลงทะเบียน

สำหรับโรงเรียนและวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ

ผู้ดูแลจะยืนยันบัญชีของท่านภายใน 24 ชั่วโมง