เทศกาลตรุษจีนที่ใกล้เข้ามาถึง ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากจะเตรียมพิธีไหว้บรรพบุรุษ โดยนำของไหว้หลากหลายชนิดนำมาใช้ประกอบในพิธี เช่น เป็ด ไก่ ผลไม้ อาหารมงคลต่างๆ นำมาเป็นของไหว้ สคร.9 นครราชสีมา ห่วงใยประชาชน ระวังติดเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกโดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ โดยขอให้ยึดหลัก เลือก หลีก ล้าง เพื่อห่างไกลจากโรคไข้หวัดนก