เรายังต้องใส่หน้ากากกันอยู่ไหม เมื่อนักวิจัยสหรัฐอเมริกาออกมาบอกว่ายิ่งใส่ยิ่งเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

แพทย์สหรัฐอเมริกา ออกมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า เรื่องการ […]