หน้าที่และคุณสมบัติของน้ำ

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพร่างการมนุษย์เรา
75% ของสมอง หัวใจ กล้ามเนื้อเป็นน้ำ
83% ของเลือด ไต เป็นน้ำ
86% ของปอด ตับ เป็นน้ำ
น้ำจึงเป็นสารอาหารที่จำเป็นที่สุดต่อร่างกาย และไม่มีอะไรจะทดแทนน้ำได้เลย ดังนั้น ร่างกายควรจุได้รับน้ำในปริมาณที่เพียงพอในแต่ละวันควรดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 8-12 แก้ว และควรจุแน่ใจด้วยว่าน้ำที่ดื่มไปนั้นเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ เพราะอวัยวะทุกชิ้นและการทำงานทุกระบบในร่างกายจะต้องอาศัยปริมาณน้ำอย่างเพียงพอในการรักษาสภาวะสมดุลย์ของเซลล์ให้คงที่และหล่อเลี้ยงเซลล์ให้ชุ่มชื้น น้ำที่ดีหรือน้ำที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่เพียงน้ำสะอาดเท่านั้นแต่จะต้องเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์อีกด้วย

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive