มือ เท้า ปาก โรคระบาดเด็กเล็ก รู้ทันก่อน…ป้องกันได้ !!

    โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่ม Human enteroviruses โดยเชื้อในกลุ่มนี้ที่พบบ่อยคือ Coxsackieviruses  เป็นโรคที่พบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝน อากาศเย็นและชื้น   กลุ่มเสี่ยงที่พบบ่อยคือเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี https://www.thaihealth.or.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87/