กรณีที่มีผู้โพสต์ให้ข้อมูลว่า ถ้าไอ มีเสมหะ แปลว่าปอดมีสิ่งสกปรกตกค้าง ทำให้หายใจไม่สะดวก หอบเหนื่อย ต้องล้างปอดขับเมือกของเสียออก ทางสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า การไอ เป็นกลไกของร่างกายเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากปอดและทางเดินหายใจ และการไอมีเสมหะ เกิดจากการที่สารคัดหลั่งในหลอดลมดักจับฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคแล้วมีเม็ดเลือดขาวมากำจัดทำให้เกิดเป็นเสมหะ หลังจากนั้นจะกระตุ้นให้เกิดการไอ เพื่อกำจัดเสมหะเหล่านี้ออกมา ถ้าร่างกายปกติก็จะมีแรงไอเอาเสมหะออกมาได้โดยไม่ทำให้เกิดการหอบเหนื่อย ในบางโรคที่ทำให้เกิดอาการไอมากผิดปกติถึงจะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการหอบเหนื่อย และไม่จำเป็นต้องล้างปอดเพื่อขับเมือกของเสียออก

                  ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จไปในช่องทางสื่อโซเชียลต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์  www.ccit.go.th หรือ โทร. 02-547-0999

                  บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การไอมีเสมหะ เกิดจากการที่สารคัดหลั่งในหลอดลมดักจับฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคแล้วมีเม็ดเลือดขาวมากำจัดทำให้เกิดเป็นเสมหะ หลังจากนั้นจะกระตุ้นให้เกิดการไอ เพื่อกำจัดเสมหะเหล่านี้ออกมา ถ้าร่างกายปกติก็จะมีแรงไอเอาเสมหะออกมาได้โดยไม่ทำให้เกิดการหอบเหนื่อย และไม่จำเป็นต้องล้างปอดเพื่อขับเมือกของเสียออก