เอเชียแปซิฟิกระดมผู้เชี่ยวชาญรับมือ “ไวรัสตับอักเสบบี-ซี” ภัยร้ายซุ่มเงียบ

ค.ศ.2030 หรือ พ.ศ.2573 คือ ปีแห่งความหวังที่องค์การอนามัยโลกตั้งเป้ากำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบให้หมดสิ้นไป โดยการเกิดโรคต้องลดลง 90% และอัตราการเสียชีวิตจากโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีต้องลดลง 65% เมื่อเทียบจากปี 2558–2573

ข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี แบบเรื้อรัง ปี 2565 ทั่วโลก พบประชากร 304 ล้านคนติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีแบบเรื้อรัง และ 86% ของผู้ติด เชื้อไวรัสตับอักเสบบี จำนวน 254 ล้านคนไม่ทราบว่าตนเองมีเชื้อ และ 97% ไม่ได้เข้ารับการรักษา ขณะที่ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี 63% ของผู้ติดเชื้อจำนวน 50 ล้านคน ไม่ทราบว่าตนเองมีเชื้อ และ 80% ไม่ได้เข้ารับการรักษา โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีผู้เสียชีวิตจากโรคตับอักเสบถึง 1 ล้านคนต่อปี https://www.thairath.co.th/news/local/2795709