โรคในเด็ก

“ปวดขา-แขน” อาการปวดที่ลูกบ่นเป็นประจำ ย่อมสร้างความทุกข์ใจให้พ่อแม่ โดยเฉพาะเมื่อใช้ยาแก้ปวดหรือการบีบนวดแล้วไม่ดีขึ้นสักทีโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก อาจเป็นสาเหตุของอาการปวดข้อน้ัน เป็นกลุ่มโรคข้ออักเสบเรื้อรังที่มีอาการต่อเนื่องนานกว่า 6 สัปดาห์และมีช่วงอาการเกิดก่อนอายุ 16 ปี https://drive.google.com/file/d/1NzFWycJaQQGAqohrMNYqTuEiSz63IbyN/view