โคโรนาไวรัส มาจากไหน

โคโรนาไวรัส มาจากไหน ?

ไวรัสใหม่ ๆ พวกนี้คล้าย ๆ กัน คือจะแพร่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านสัตว์

งานวิจัยล่าสุดจากจีนเชื่อว่าคนติดเชื้อนี้มาจากงูสามเหลี่ยมที่กินค้างคาวเป็นอาหาร คาดว่าเชื้อแพร่กระจายมาจากตลาดสินค้าประมงในเมืองอู่ฮั่น ที่ลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายด้วย ผู้ติดเชื้อจึงเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ

ในทีแรกเราก็หวังกันว่าเชื้อนี้จะถ่ายทอดจากสัตว์มาสู่คนเท่านั้น แต่ทางการจีนก็ยืนยันแล้วว่ามีการแพร่เชื้อว่าคนสู่คนด้วย เพราะพบการติดเชื้อในคนที่ไม่เคยเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น