ท่านได้อนุมัติสมาชิกที่มีชื่อโรงเรียนไม่ตรงกับฐานข้อมูลในระบบ กรุณากรอกที่อยู่ของโรงเรียนเพื่อระบบจะสามารถสร้างรายงาน และสามารถแสดงผลบนหน้าเว็บได้

1. โรงเรียนสารพัดช่างอุตรดิตถ์

จังหวัด

ภาค

ที่อยู่

2. โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัด

ภาค

ที่อยู่

3. โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัด

ภาค

ที่อยู่

4. โรงเรียนเทคนิคชัยนาท

จังหวัด

ภาค

ที่อยู่

5. โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม

จังหวัด

ภาค

ที่อยู่

6. โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บำรุง)

จังหวัด

ภาค

ที่อยู่

7. โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

จังหวัด

ภาค

ที่อยู่

8. โรงเรียนเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

จังหวัด

ภาค

ที่อยู่

9. โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัด

ภาค

ที่อยู่