เพิ่มข้อมูลโรงเรียน

ท่านได้อนุมัติสมาชิกที่มีชื่อโรงเรียนไม่ตรงกับฐานข้อมูลในระบบ กรุณากรอกที่อยู่ของโรงเรียนเพื่อระบบจะสามารถสร้างรายงาน และสามารถแสดงผลบนหน้าเว็บได้

1. โรงเรียนบ้านแม่แรม

ที่อยู่