WHO ประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่ สายพันธุ์โควิด 19 เลี่ยงใช้ชื่อประเทศ มาดูมีอะไรบ้าง

 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ออกประกาศเปลี่ยนชื่อสายพันธุ์โควิด 19 ระบุว่า นับจากนี้เป็นต้นไป องค์การอนามัยโลกจะเปลี่ยนชื่อเรียกโควิด 19 กลายพันธุ์สายพันธุ์ต่าง ๆ มาเป็นอักษรกรีก แทนการเรียกชื่อประเทศ ดังนี้…

– สายพันธุ์ B.1.1.7 ที่พบครั้งแรกในอังกฤษ เรียกว่า อัลฟา

– สายพันธุ์ B.1.351 ที่พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ เรียกว่า เบตา

– สายพันธุ์ P1 ที่พบในบราซิล เรียกว่า แกมมา

– สายพันธุ์ B1.617.2 ที่พบครั้งแรกในอินเดีย เรียกว่า เดลตา

สายพันธุ์โควิด 19
ภาพจาก WHO
           ทั้งนี้ TNN ONLINE รายงานเพิ่มเติมว่า มาเรีย ฟาน เคอร์โคฟ หัวหน้าด้านเทคนิคโควิด 19 ของ WHO ระบุว่า ไม่มีประเทศไหนควรถูกประณามสำหรับการตรวจพบและรายงานเรื่องไวรัสกลายพันธุ์ ซึ่งอักษรกรีกเหล่านี้ จะไม่ถูกใช้แทนชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว เป็นเพียงการช่วยให้ประชาชนพูดคุยกันด้วยภาษาที่ง่ายขึ้น