รอบเดือน คือ รอบเดือนเป็นเลือดที่ไหลผ่านออกมาทางช่องคลอด โดยปกติจะเกิดขึ้นทุกเดือน (ทุกๆ 28 วัน) เลือดที่ไหลตามปกติจะใช้เวลาอยู่ในระหว่าง 2-7 วัน การมีประจำเดือนถือว่า…. เป็นเรื่องปกติและถือว่ามีสุขภาพดี5 .MHM แปลภาษาไทย (disposable pad).docx
6 .MHM แปลภาษาไทย (reuseable pad).docx
7 .MHM แปลภาษาไทย (tampon).docx
6 .MHM แปลภาษาไทย (reuseable pad).docx