ข้อดีของการดื่มน้ำเปล่า

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวัน เพื่อดูแลอวัยวะต่าง ๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยสภาวะปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ความเร่งรีบในการใช้ชีวิต การทำงานหรือกิจกรรมที่เราต้องจดจ่อสมาธิมากเป็นพิเศษจนทำให้หลงลืมที่จะดูแลตัวเอง เช่นอย่างการกินอาหารเช้าเป็นประจำ การออกกำลังกาย รวมไปถึงการดื่มน้ำ เพราะคิดว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยทำ หรือผลัดผ่อนไปเรื่อย ๆ เพราะกำลังยุ่งกับงานตรงหน้า แต่เมื่อเราหลงลืมที่จะดูแลอย่างสม่ำเสมอ ภัยเงียบในรูปแบบของอาการเจ็บป่วยอาจมาหาคุณโดยไม่รู้ตัว