60 – 70% ของร่างกายเราประกอบด้วยน้ำ

สาเหตุที่เราขาดน้ำไม่ได้เป็นเพราะในร่างกายของเรานั้น มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถึงร้อยละ 60 – 70 เลยทีเดียว ซึ่งอยู่ในเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย เช่น ในเลือด น้ำเหลือง เนื้อเยื่อ ลำไส้ ตับ ไต กระเพาะปัสสาวะ โดยเฉพาะสมองมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 85%
ในแต่ละวัน น้ำจะถูกขับออกไปจากร่างกายของเราประมาณ 2.5 ลิตร ทางปัสสาวะ อุจจาระ ปอด เหงื่อ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อทดแทนการขาดน้ำ เราจึงจำเป็นต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกาย

https://www.bangkoklife.com/th/articles/0/81