ย้ำประชาชนช่วงวันหยุดยาว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

เน้นประชาชนในช่วงหยุดยาว 4-7 กันยายนนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ย้ำผู้ประกอบการเข้มมาตรการป้องกัน

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สัปดาห์หน้าในช่วงวันหยุดยาวที่ใกล้จะถึงนี้ (4 -7 ก.ย.) กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยวพักผ่อน แวะพักรถ หรือใช้บริการตามสถานที่ต่าง ๆ ยังคงเข้มมาตรการป้องกันตนเอง

โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกไปในที่สาธารณะ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด ล้างมือบ่อย ๆ เลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หากมีกิจกรรมรวมกลุ่มสังสรรค์ในครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ควรใช้ช้อนกลาง แก้วน้ำ ส่วนตัว เมื่อไปใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ ที่มีคนแออัด ถ้าเป็นไปได้รอให้คนน้อยลงก่อน หรือไปสถานที่อื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้บริการเพื่อความปลอดภัย

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงได้ เช่น การจองโต๊ะอาหารออนไลน์ การเช็คจำนวนผู้เข้าใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น และต้องบันทึกประวัติการเข้าออกสถานที่ทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการ ที่สำคัญเมื่อมีอาการป่วยควรอยู่บ้านพักผ่อนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

สำหรับสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ต้องเคร่งครัดในมาตรการที่รัฐได้กำหนดไว้ โดยผู้ให้บริการและพนักงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง คัดกรองอุณหภูมิร่างกาย หากพบพนักงานมีอาการป่วยควรให้หยุดพักรักษาตัวอยู่บ้าน มีการกำหนดจำนวนผู้รับบริการ จัดระบบระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวก เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบริเวณต่าง ๆ จัดสถานที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร จัดจุดบริการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าออกหรือลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและปลอดโรค