กรุงเทพฯ – 22 พฤศจิกายน 2561 – นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัทคู่ค้าและสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทย จำนวน 12 บริษัท มอบเงินสมทบทุนจากการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2561 (2018 SEA Charity Golf Challenge) ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 6  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังได้มอบเงินสนับสนุนแก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำดื่มระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565 ในโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” ให้มีประสิทธิภาพดีตลอดอายุการใช้งาน โดยในครั้งนี้ ดาว และพันธมิตร ได้มอบเงินสมทบทุนรวมทั้งสิ้น 6,355,000 บาท เพื่อให้เด็กไทยมีน้ำดื่มที่สะอาด ลดการเจ็บป่วยของเด็ก ๆ ที่เกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด อันเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของนักเรียนและศักยภาพการเรียนของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ในงานยังมีพิธีการส่งมอบเครื่องกรองน้ำที่ได้ดำเนินการติดตั้งและใช้งานเสร็จเรียบร้อยและการลงนามการดูแลเครื่องกรองน้ำของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายของการโครงการฯ ในระยะที่หนึ่งอีกด้วย
 
เหล่าพันธมิตรคู่ค้าและสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทยที่ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย บริษัท เคมโค้ท จำกัด บริษัท ไอ.ซี.พี.เคมีคอลส์ จำกัด บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วามิน เคมีคัล จำกัด บริษัท วิสตา จำกัด บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด และบริษัท สัมมิท เคมีคอล จำกัด
 

###

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย รวมถึงกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว ทั้งนี้ ดาว ประเทศไทย นับเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นผู้นำในด้านการนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้สำหรับภาคการเกษตรและครัวเรือน ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งต่อธุรกิจและสังคม

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ญาณินี กสิธรานนท์ สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
บริษัท เฟลชแมน ฮิลลาร์ด ประเทศไทย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 085-953-3330 โทร. 038-673315
อีเมล: yaninee.kasitaranon@fleishman.com อีเมล: skrotintakom@dow.com